संगमेश्वर तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे नदीने प्रवाह बदलला

You may also like...