चित्रातून मांडली वस्तुस्थिती; माणसांच्या घराला ‘लॉक’ तर प्राणी रस्त्यावर ‘डाऊन’

You may also like...